Plan wydatków obronnych Polski na 2021 r.

51,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,2 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

30,5 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

160 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

458 705,50 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

323 960,76 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie


Załączniki:

1. Ustawa Budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r

2. Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r

3. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2021 r.

4 śmigłowce S-70i Black Hawk

Podpisanie umowy: 15 grudnia 2021 roku
Wartość kontraktu: 666 mln zł brutto
Co zakupiono? 4 śmigłowce S-70i Black Hawk w wersji do prowadzenia operacji specjalnych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym
Termin realizacji: do 10.2024

Czytaj więcej

21 artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i 7 artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia (AWRU)

Podpisanie umowy: 22 maja 2021 roku
Wartość kontraktu: 186,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 21 artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i 7 artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia (AWRU) na potrzeby 7 kompanijnych modułów ogniowych (KMO) 120 mm moździerzy samobieżnych Rak
Termin realizacji: 2022-2024

Czytaj więcej

Remonty 40 egzemplarzy BWP-1

Podpisanie umowy: 6 września 2021 roku
Wartość kontraktu: 100,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 31 remontów głównych i 9 konserwacyjnych BWP-1
Termin realizacji: 2022-2024

Czytaj więcej