23 tysiące sztuk 120 mm pocisków moździerzowych RAK-HE-1

Podpisanie umowy: 29 kwietnia 2021 roku
Wartość kontraktu: 256,3 mln zł brutto
Co zakupiono? 23 tysięcy sztuk 120 mm pocisków moździerzowych RAK-HE-1
Termin realizacji: 2022-2024


Wykonawca: Konsorcjum PGZ RAK-AMUNICJA w składzie: PGZ S.A., ZM Dezamet S.A., Mesko S.A. oraz Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A.

Zamówione do systemu RAK: 120 mm pociski moździerzowe RAK-HE-1, o donośności przekraczającej 10 km i przeznaczone do rażenia celów nieopancerzonych i umocnień polowych przeciwnika. Jest to pierwsze zamówienie tego typu pocisków.