5 Systemów Symulacji Pola Walki

Podpisanie umowy: 7 września 2021 roku
Wartość kontraktu: 570,3 mln zł brutto
Co zakupiono? 5 Systemów Symulacji Pola Walki
Termin realizacji: 2024


Wykonawca: SAAB AB
Systemy Symulacji Pola Walki, tj. (1) jeden komplet kompleksowego systemu symulacji pola walki (KSSPW) do instalacji na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim (CSWL Drawsko) oraz (2) czterech kompletów zestawów laserowych symulatorów strzelań (LSS) do instalacji na terenie Ośrodków Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w: Żaganiu, Orzyszu, Wędrzynie oraz w Nowej Dębie.

Projekt Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim jest realizowany na potrzeby wspólnego szkolenia Sił Zbrojnych RP oraz Armii Stanów Zjednoczonych, co wynika z postanowień Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską (EDCA).