Plan wydatków obronnych Polski na 2017 r.

37,7 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,03 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

27,7 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

129 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

358 978,10 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

292 191,47 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 160 Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia

Podpisanie umowy: 27 kwietnia 2017 roku
Wartość kontraktu: 322,8 mln zł brutto
Co zakupiono? 160 Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p) na samochodach dużej ładowności Jelcz P662D.43
Termin realizacji: 2017-2022

Czytaj więcej

2000 sztuk 120mm nabojów do czołgów Leopard 2A4

Podpisanie umowy: 18 września 2017 roku
Wartość kontraktu: 24,6 mln zł brutto
Co zakupiono? 2000 sztuk 120×570 mm nabojów z pociskiem odłamkowo-burzącym ćwiczebnym HE-TP i zapalnikiem ćwiczebnym C-88 wraz z amunicją szkolną i treningową przeznaczonych do armaty RH-120 L44 czołgów Leopard 2A4
Termin realizacji: 2017-2018

Czytaj więcej