Systemu maskowania i pozoracji dla systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej IBCS/Patriot

Podpisanie umowy: 8 lipca 2021 roku
Wartość kontraktu: 36,6 mln zł brutto
Co zakupiono? Systemu maskowania i pozoracji dla systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej IBCS/Patriot
Termin realizacji: 2022-2023


Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Miranda Sp. z o.o. – lider konsorcjum, LUBAWA S.A., Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego.

W tamach kontraktu zawarto opcję dot. rozszerzenia zamówienia o kwotę 33,3 mln zł.