Przeglądy techniczne czołgów Leopard 2A4/2A5/2PL oraz 2PLM

Podpisanie umowy: 30 czerwca 2021 roku
Wartość kontraktu: 255,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Przeglądy techniczne czołgów Leopard 2A4/2A5/2PL oraz 2PLM
Termin realizacji: 2021-2024


Wykonawca: Konsorcjum (PGZ S.A., WZM w Poznaniu, Bumar-Łabędy)