Plan wydatków obronnych Polski na 2023 r.

97,4 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

3,0 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

41,4 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

Załączniki:

1. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.
2. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2023 r.

Od 2022 roku Agencja Uzbrojenia przestała informować o zawieranych umowach dotyczących zakupu amunicji.
Decyzja była spowodowana kwestiami bezpieczeństwa i wynikała z toczącej się wojny na Ukrainie.

16 baterii systemu PSR-A Pilica+ i dostosowanie 6 już zamówionych baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+

Podpisanie umowy: 28 kwietnia 2023 roku
Wartość kontraktu: 2,98 mld zł brutto
Co zakupiono? 16 baterii systemu PSR-A Pilica+ i dostosowanie 6 już zamówionych baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+
Termin realizacji: 2025-2029

Czytaj więcej

Kasety minowe do Baobab-K

Podpisanie umowy: 14 czerwca 2023 roku
Wartość kontraktu: 566 mln zł brutto
Co zakupiono? 10 tys. sztuk kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123, kilkaset kaset minowych z ćwiczebnymi minami narzutowymi MN-123/C, ponad 6 tys. kompletów min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego MR-123.
Termin realizacji: do 2026

Czytaj więcej