WWK

27 Węzłowych Wozów Kablowych WWK-10/C

Podpisanie umowy: 15 grudnia 2021 roku
Wartość kontraktu: 97,5 mln zł brutto
Co zakupiono? 27 Węzłowych Wozów Kablowych WWK-10/C wraz z pakietem szkoleniowym
Termin realizacji: 2022-2026


Wykonawca: Zakłady Doskonalenia Zawodowego w Krakowie