Plan wydatków obronnych Polski na 2014 r.

32,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

25,7 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

120 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

320 365,50 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

266 971,25 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

2 tys. pocisków 155mm

Podpisanie umowy: lipiec 2014 roku
Wartość kontraktu: 50 mln zł brutto
Co zakupiono? 2 tys. szt. pocisków odłamkowo-burzących 155mm, w tym 1 tys. szt. specjalistycznych naboi z gazogeneratorem
Termin realizacji: 2015

Czytaj więcej