Plan wydatków obronnych Polski na 2020 r.

50,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,11 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

33,6 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem licząc od 2007 roku

155 500 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

448 402,77 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

321 523,53 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbieZałączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2020 r.

36 zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów z przyczepami

Podpisanie umowy: 8 maja 2020 roku
Wartość kontraktu: 77,5 mln zł brutto (+ opcja 21,5 mln zł)
Co zakupiono? 36 szt. zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów na samochodzie Jelcz 862 z systemem samozaładowczym Multilift MK IV i przyczepą do transportu kontenerów PK 2-24-t. (+10 jako opcja)
Termin realizacji: 2020-2021

Czytaj więcej

7 lotniskowych urządzeń zasilania elektroenergetycznego

Podpisanie umowy: 10 listopada 2020 roku
Wartość kontraktu: 33,6 mln zł brutto – 27,3 mln zł netto
Co zakupiono? 7 lotniskowych urządzeń zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/D (+opcja 4 szt.), 1 lotniskowy dystrybutor tlenu LDT/N (na przyczepie), 1 lotniskowy gazyfikator tlenu LGT/N (na przyczepie) oraz 1 lotniskowa sprężarka powietrza LSP/N
Termin realizacji: b.d.

Czytaj więcej