4609 podwieszane granatniki GP 40 mm do 5,56 mm karabinków Grot

Podpisanie umowy: 2022 roku
Wartość kontraktu: 39,3 mln zł brutto
Co zakupiono? 4609 podwieszane granatniki GP 40 mm do 5,56 mm karabinków Grot
Termin realizacji: 2022-2028


Wykonawca: Fabryką Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.