2320 sztuk pocisków rakietowych 122 mm M-21 FHD Feniks

Podpisanie umowy: 29 kwietnia 2021 roku
Wartość kontraktu: 95,9 mln zł brutto
Co zakupiono? 2320 sztuk pocisków rakietowych M-21 FHD Feniks dla WR-40 Langusta, RM-70 i BM-21,
Termin realizacji: 2021-2023


Wykonawca: Mesko S.A.