Usługa zarządzania projektem i integracją komponentów programu Narew

Podpisanie umowy: 30 listopada 2021 roku
Wartość kontraktu: 18,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Usługa zarządzania projektem i integracją komponentów programu Narew
Termin realizacji: 12.2024


Wykonawca: Konsorcjum PGZ-NAREW