Naprawy urządzeń systemu Dunaj oraz terminali lotniskowych TU-20L

Podpisanie umowy: 19 lipca 2021 roku
Wartość kontraktu: 20,7 mln zł brutto
Co zakupiono? Naprawy urządzeń systemu Dunaj oraz terminali lotniskowych TU-20L
Termin realizacji: 2021-2023


Wykonawca: PIT-Radwar S.A.