Plan wydatków obronnych Polski na 2023 r.

97,4 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

3,0 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

41,4 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

Załączniki:

1. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.
2. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2023 r.

Od 2022 roku Agencja Uzbrojenia przestała informować o zawieranych umowach dotyczących zakupu amunicji.
Decyzja była spowodowana kwestiami bezpieczeństwa i wynikała z toczącej się wojny na Ukrainie.

Plan wydatków obronnych Polski na 2022 r.

57,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,2 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

32,3 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

163 100 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

500 287 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

354 280 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Plan wydatków obronnych Polski na 2022 rok – PLIK EXCEL
2. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.
3. Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego na 2022 rok
4. Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na 2022 rok
5. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2022 r.

W 2022 roku Agencja Uzbrojenia przestała informować o zawieranych umowach dotyczących zakupu amunicji.
Decyzja była spowodowana kwestiami bezpieczeństwa i wynikała z toczącej się wojny na Ukrainie.
Zgodnie z artykułem z 26 grudnia 2022, godz. 21:28:00 opublikowanym w Dzienniku Zbrojnym,
Agencja Uzbrojenia w 2022 roku podpisała aż 57 umów tego typu na łączną kwotę 19,2 mld zł brutto.
Część zamówień na amunicję była połączona z zakupami na nowy sprzęt wojskowy.
Jednakże wiele tego typu umów nie znajduje się w poniższym zestawieniu.

Plan wydatków obronnych Polski na 2021 r.

51,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,2 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

30,5 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

160 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

458 705,50 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

323 960,76 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie


Załączniki:

1. Ustawa Budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r

2. Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r

3. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2021 r.

Plan wydatków obronnych Polski na 2020 r.

50,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,11 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

33,6 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem licząc od 2007 roku

155 500 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

448 402,77 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

321 523,53 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbieZałączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2020 r.

Plan wydatków obronnych Polski na 2019 r.

45,1 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,02 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

27,2 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

160 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

410 435,10 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

282 174,13 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Plan wydatków obronnych Polski na 2018 r.

41,5 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,02 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

26,9 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

144 142 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

377 525,81 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

288 103,67 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Plan wydatków obronnych Polski na 2017 r.

37,7 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,03 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

27,7 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

129 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

358 978,10 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

292 191,47 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Plan wydatków obronnych Polski na 2016 r.

35,9 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,0 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

28,9 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

124 350 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

353 682,17 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

288 691,11 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Plan wydatków obronnych Polski na 2015 r.

33,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju (+ 5,4 mld zł z tytułu programu F-16 z 18.04.2003 r.)

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

36,2 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

122 650 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

330 244,98 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

269 258,04 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Plan wydatków obronnych Polski na 2014 r.

32,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

25,7 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

120 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

320 365,50 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

266 971,25 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Plan wydatków obronnych Polski na 2013 r.

31,4 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

26,20 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

120 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

314 470,00 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

262 058,33 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2013 r.

Plan wydatków obronnych Polski na 2012 r.

29,5 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

24,4 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

120 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

294 900,00 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

245 750,00 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2012 r.

Plan wydatków obronnych Polski na 2011 r.

27,5 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

24,3 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

120 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

292 145,77 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

229 468,33 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2011 r.

Plan wydatków obronnych Polski na 2010 r.

25,7 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

22,5 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

110 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

263 784,62 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

233 809,09 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2010 r.

Plan wydatków obronnych Polski na 2009 r.

24,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – udział wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto)

20,90 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

107 860 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

229 587,63 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

259 682,49 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 

Załączniki:

1. CBOS Polacy o siłach zbrojnych 2009

2. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2011 r. (strona 10)

Plan wydatków obronnych Polski na 2008 r.

22,7 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,94 % – udział procentowy wydatków obronnych w PKB (Produktu Krajowego Brutto) z 2007 r.

17,3 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

130 231 – Liczba żołnierzy służących w Wojsku Polskim

274 256,91 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

174 164,33 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 


Coś się Tobie nie zgadza? Sprawdź dane samodzielnie w dostępnych źródłach:

1. Raport NIK “Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (…)” 2010 r.

2. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2011 r. (strona 10)

3. Charakterystyka_Budżetu_MON_w_latach_2001-2008