Plan wydatków obronnych Polski na 2016 r.

35,9 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,0 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

28,9 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

124 350 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

353 682,17 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

288 691,11 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 4 Dywizjonowe Moduły Ogniowe (DMO) kryptonim Regina

Podpisanie umowy: 14 grudnia 2016 roku
Wartość kontraktu: 4,649 mld zł brutto
Co zakupiono? 4 Dywizjonowe Moduły Ogniowe (DMO) kryptonim Regina:
96 armatohaubic samobieżnych kalibru 155 mm kryptonim Krab
12 wozów dowódczo-sztabowych (WDSz)
32 wozy dowódcze (WD) różnego szczebla
24 wozy amunicyjne (WA)
4 wozy remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUiE)
Termin realizacji: 2018-2024

Czytaj więcej

5344 urządzeń wizyjnych

Podpisanie umowy: 7 grudnia 2016 roku
Wartość kontraktu: 352,5 mln zł brutto
Co zakupiono? 914 strzeleckich celowników termowizyjny SCT (RUBIN), 756 gogli noktowizyjnych MU-3AM, 788 gogli noktowizyjnych MU-3ADM, 2027 lornetek noktowizyjnych NPL-1M (BROM-M) oraz noktowizorów strzeleckich PCS-5/1 (PCS-5M) w liczbie 859 kompletów.
Termin realizacji: 2017-2019

Czytaj więcej

1 094 radiostacje HARRIS

Podpisanie umowy: 22 grudnia 2016 roku
Wartość kontraktu: 274,7 mln zł brutto (65,4 mln USD)
Co zakupiono? 894 szt. radiostacji AN/PRC-150C oraz 200 szt. AN/PRC-152A wraz z akcesoriami i wsparciem logistycznym
Termin realizacji:

Czytaj więcej

503 radiostacje HARRIS

Podpisanie umowy: 27 stycznia 2016 roku
Wartość kontraktu: 110,5 mln zł brutto (26,3 mln USD)
Co zakupiono? 30 szt. radiostacji AN/PRC-150C, 406 szt. AN/PRC-152A oraz 67 szt. AN/PRC-117G wraz z akcesoriami i wsparciem logistycznym
Termin realizacji:

Czytaj więcej

448 radiostacje HARRIS

Podpisanie umowy: 5 grudnia 2016 roku
Wartość kontraktu: 101,2 mln zł brutto (24,1 mln USD)
Co zakupiono? 214 szt. radiostacji AN/PRC-150C oraz 234 szt. AN/PRC-152A wraz z akcesoriami i wsparciem logistycznym
Termin realizacji:

Czytaj więcej

150 karabinów wyborowych 8,6 mm Sako TRG M10

Podpisanie umowy: 21 grudnia 2016 roku
Wartość kontraktu: 32,9 mln zł brutto
Co zakupiono? 150 karabinów wyborowych 8,6 mm Sako TRG M10 z zestawem celowników złożonym z celownika dziennego, przystawki noktowizyjnej i przystawki termowizyjna oraz 50 tysięcy nabojów 8,6 x 70 mm (0.338 LM)
Termin realizacji: b.d.

Czytaj więcej

84 radiostacje HARRIS

Podpisanie umowy: 18 listopada 2016 roku
Wartość kontraktu: 31,9 mln zł brutto (7,6 mln USD)
Co zakupiono? 43 szt. radiostacji AN/PRC-150C, 4 szt. AN/PRC-152A oraz 37 szt. AN/PRC-117G wraz z akcesoriami i wsparciem logistycznym
Termin realizacji:

Czytaj więcej