C-130H Hercules

5 Samolotów C-130H Hercules

Podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 roku
Wartość kontraktu: 54,5 mln zł brutto (14,3 mln USD)
Co zakupiono? 5 używanych samolotów C-130H Hercules z 1985 wraz z doposażeniem i odtworzeniem zdatności do lotu
Termin realizacji: 2024


Wykonawca: Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki
Zakup w ramach programu Excess Defense Articles (EDA) z nadwyżek Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.