Podsumowanie najważniejszych umów zawartych przez MON w 2021 roku