1 kompleksowy symulator strzelań dla załogi KTO Rosomak

Podpisanie umowy: 26 maja 2021 roku
Wartość kontraktu: 17,8 mln zł brutto
Co zakupiono? 1 kompleksowy symulator strzelań dla załogi KTO Rosomak
Termin realizacji: 2022


Wykonawca: Autocomp Management Sp. z o.o. (lider) oraz Autocomp Serwis Sp. z o.o.

Umowa zawiera opcję na dodatkowe 4 symulatory za łączną kwotę 71,3 mln zł brutto