Plan wydatków obronnych Polski na 2022 r.

57,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,2 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

32,3 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

163 100 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

500 287 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

354 280 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Plan wydatków obronnych Polski na 2022 rok – PLIK EXCEL
2. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.
3. Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego na 2022 rok
4. Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na 2022 rok
5. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2022 r.

W 2022 roku Agencja Uzbrojenia przestała informować o zawieranych umowach dotyczących zakupu amunicji.
Decyzja była spowodowana kwestiami bezpieczeństwa i wynikała z toczącej się wojny na Ukrainie.
Zgodnie z artykułem z 26 grudnia 2022, godz. 21:28:00 opublikowanym w Dzienniku Zbrojnym,
Agencja Uzbrojenia w 2022 roku podpisała aż 57 umów tego typu na łączną kwotę 19,2 mld zł brutto.
Część zamówień na amunicję była połączona z zakupami na nowy sprzęt wojskowy.
Jednakże wiele tego typu umów nie znajduje się w poniższym zestawieniu.

2 jednostki ogniowe NAREW (6 wyrzutni iLauncher z pociskami CAMM)

Podpisanie umowy: 14 kwietnia 2022 roku
Wartość kontraktu: 1,5 mld zł brutto
Co zakupiono? 2 jednostki ogniowe systemu NAREW, tj. m.in. 6 wyrzutni iLauncher, każda po 8 pocisków CAMM
Termin realizacji: 2022 – 2023

Czytaj więcej

14 kontenerowych kabin dowodzenia dla IBCS

Podpisanie umowy: 6 września 2022 roku
Wartość kontraktu: 505,8 mln zł brutto
Co zakupiono? 14 kontenerowych kabin dowodzenia dla IBCS w trzech wersjach wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz oprogramowaniem i dokumentacją techniczną
Termin realizacji: 2024-2025

Czytaj więcej

156 kompletów w pełni wyposażonych Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia (MMSD) szczebla oddział/pododdział

Podpisanie umowy: 08 lipca 2022 roku
Wartość kontraktu: 481 mln zł brutto (+ opcja 227 mln zł)
Co zakupiono? 156 kompletów w pełni wyposażonych Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia (MMSD) szczebla oddział/pododdział (+ opcja na 80 sztuk)
Termin realizacji: 2022-2027

Czytaj więcej

Modyfikacja i naprawa główna i dokowa 3 okrętów rakietowych 660M Orkan

Podpisanie umowy: 19 lipca 2022 roku
Wartość kontraktu: 450 mln zł brutto
Co zakupiono? Wykonanie modyfikacji połączonej z naprawą główną i dokową 3 okrętów rakietowych projektu 660M typu Orkan, tj. ORP Orkan (421), ORP Piorun (422) i ORP Grom (423)
Termin realizacji: 2022-2026

Czytaj więcej

Naprawa główna i dokowa trzech trałowców ORP Necko, ORP Nakło i ORP Mamry

Podpisanie umowy: 24 czerwca 2022 roku
Wartość kontraktu: 230 mln zł brutto
Co zakupiono? Naprawa główna i dokowa trzech trałowców ORP Necko, ORP Nakło i ORP Mamry. Odtworzenie zdolności i rezusów.
Termin realizacji: 2022-2025

Czytaj więcej

4 dodatkowe prototypy NBPWP Borsuk

Podpisanie umowy: 28 kwietnia 2022 roku (aneks do umowy z 24 października 2014 r)
Wartość kontraktu: 187,1 mln zł brutto (wartość aneksu)
Co zakupiono? 4 dodatkowe prototypy NBPWP Borsuk oraz wieże ZSSW-30 dla wszystkich prototypów
Termin realizacji: b.d.

Czytaj więcej

15 baterii przeciwlotniczych systemów Rakietowo-Artyleryjskich (PSR-A) Pilica+

Podpisanie umowy: 4 października 2022 roku
Umowa ramowa
Co zakupiono? Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych mających na celu rozszerzenie zdolności 6 baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+ (zamówionych na podstawie umowy z 24 listopada 2016 roku) oraz dostawę kolejnych 15 baterii PSR-A Pilica+.
Termin realizacji: Umowy wykonawcze do 2023

Czytaj więcej