Plan wydatków obronnych Polski na 2015 r.

33,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju (+ 5,4 mld zł z tytułu programu F-16 z 18.04.2003 r.)

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

36,2 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

122 650 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

330 244,98 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

269 258,04 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Namioty NS-97

Podpisanie umowy: 23 października 2015 roku
Wartość kontraktu: 9,5 mln zł brutto
Co zakupiono? Namioty NS-97 (brak danych o ilości)
Termin realizacji: 10 grudnia 2015

Czytaj więcej

Mobilne kasyno wojskowe

Podpisanie umowy: 24 sierpień 2015 roku
Wartość kontraktu: 2,9 mln zł brutto
Co zakupiono? Mobilne kasyno wojskowe
Termin realizacji: 2017

Czytaj więcej

45 opancerzonych pojazdów M-ATV

Podpisanie umowy: 25 lutego 2015 roku
Wartość kontraktu: 0 zł – dar o wartości 7,7 mln USD (29 mln zł)
Co zakupiono? 45 opancerzonych pojazdów M-ATV
Termin realizacji: b.d.

Czytaj więcej