21 artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i 7 artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia (AWRU)

Podpisanie umowy: 22 maja 2021 roku
Wartość kontraktu: 186,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 21 artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i 7 artyleryjskich wozów remontu uzbrojenia (AWRU) na potrzeby 7 kompanijnych modułów ogniowych (KMO) 120 mm moździerzy samobieżnych Rak
Termin realizacji: 2022-2024


Wykonawca: Huta Stalowa Wola S.A.