Miecznik

Wykonanie projektu i budowa 3 fregat wielozadaniowych Miecznik

Podpisanie umowy: 27 lipca 2021 roku
Wartość kontraktu: 8 000,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Wykonanie projektu i budowa 3 fregat wielozadaniowych Miecznik
Termin realizacji: do 2034


Wykonawca: Konsorcjum PGZ-Miecznik

Do programu wybrano fregatę Babcock AH140 produkcji brytyjskiej korporacji stoczniowej Babcock.