Modyfikacja i naprawa główna i dokowa 3 okrętów rakietowych 660M Orkan

Podpisanie umowy: 19 lipca 2022 roku
Wartość kontraktu: 450 mln zł brutto
Co zakupiono? Wykonanie modyfikacji połączonej z naprawą główną i dokową 3 okrętów rakietowych projektu 660M typu Orkan, tj. ORP Orkan (421), ORP Piorun (422) i ORP Grom (423)
Termin realizacji: 2022-2026


Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.