59 transporterów specjalnych Jelcz

Podpisanie umowy: 14 grudnia 2022 roku
Wartość kontraktu: 330 mln zł brutto
Co zakupiono? 59 transporterów specjalnych Jelcz
Termin realizacji: 2023-2024


Wykonawca: Konsorcjum PGZ-WWR

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę:

19 pojazdów amunicyjnych do przewozu rakiet Jelcz T28 TS ASV-H z układem napędowym 8×8

18 pojazdów amunicyjnych do przewozu rakiet Jelcz T28 TS ASV-K z układem napędowym 8×8

18 podwozi specjalnych przystosowanych do montażu modułu wyrzutni LM (Launcher Module) K-MRLS Jelcz T45 TS K-MRLS z układem napędowym 8×8

4 podwozia Jelcz, w tym jedno z układem napędowym 4×4, dwa z układem napędowym 6×6 i jedno z układem napędowym 8×8