MQ-9A Reaper

Dzierżawa 1 zestawu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) klasy MALE MQ-9A Reaper

Podpisanie umowy: 20 października 2022 roku
Wartość kontraktu: 423 mln zł brutto (70,6 mln USD netto)
Co zakupiono? Dzierżawa 1 zestawu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) klasy MALE MQ-9A Reaper
Termin realizacji: 2022 – do czasu zakupu MQ-9B


Wykonawca: General Atomics – Aeronautical Systems Inc.