Kilkanaście zestawów do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym systemom powietrznym SKYctrl

Podpisanie umowy: 2023 roku
Wartość kontraktu: 150 mln zł brutto
Co zakupiono? Kilkanaście zestawów do wykrywania i przeciwdziałania bezzałogowym systemom powietrznym SKYctrl
Termin realizacji: 2023


Wykonawca: Advanced Protection Sytsems S.A.