15 baterii przeciwlotniczych systemów Rakietowo-Artyleryjskich (PSR-A) Pilica+

Podpisanie umowy: 4 października 2022 roku
Umowa ramowa
Co zakupiono? Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych mających na celu rozszerzenie zdolności 6 baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+ (zamówionych na podstawie umowy z 24 listopada 2016 roku) oraz dostawę kolejnych 15 baterii PSR-A Pilica+.
Termin realizacji: Umowy wykonawcze do 2023


Wykonawca: Konsorcjum: Polska Grupa Zbrojeniowa (lider projektu), Zakłady Mechaniczne Tarnów, PIT-Radwar, PCO, Jelcz, Mesko, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Elektroniczne.