11 wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRT

Podpisanie umowy: 4 listopada 2022 roku
Wartość kontraktu: 144 mln zł brutto
Co zakupiono? 11 wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRT
Termin realizacji: 2024-2025


Wykonawca: Rosomak S.A.