43 aparatowni łączności cyfrowej – transmisyjnej AŁC-T

Podpisanie umowy: 6 września 2022 roku
Wartość kontraktu: 880 mln zł brutto
Co zakupiono? 43 aparatowni łączności cyfrowej – transmisyjnej AŁC-T
Termin realizacji: 2023-2026


Wykonawca: Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A.