Rosomak WEM

29 wozów ewakuacji medycznej KTO Rosomak-WEM

Podpisanie umowy: 1 grudnia 2022 roku
Wartość kontraktu: 450 mln zł brutto
Co zakupiono? 29 wozów ewakuacji medycznej KTO Rosomak-WEM
Termin realizacji: 2024-2026


Wykonawca: Rosomak S.A.

Skład załogi pojazdu stanowią
(1) dowódca wozu,
(2) podoficer sanitarny,
(3) 2 sanitariuszy,
(4) kierowca – mechanik.

Masa pojazdu wynosi 22,5 tony