167 samochodów dużej ładowności i powiększonej mobilności Jelcz 662D.43

Podpisanie umowy: 6 września 2022 roku
Wartość kontraktu: 312,5 mln zł brutto (a opcji na ponad 1,0 mld zł)
Co zakupiono? 167 samochodów dużej ładowności i powiększonej mobilności Jelcz 662D.43 (z opcją na ponad 800 szt. kolejnych)
Termin realizacji: 2023-2027


Wykonawca: Jelcz Sp. z o.o.