40 kompletów Artyleryjskich Przyrządów Dalmierczo-Rozpoznawczych (APDR) wraz z pakietem szkoleniowym

Podpisanie umowy: 20 lipca 2022 roku
Wartość kontraktu: 59,2 mln zł
Co zakupiono? 40 kompletów Artyleryjskich Przyrządów Dalmierczo-Rozpoznawczych (APDR) wraz z pakietem szkoleniowym
Termin realizacji: 2023


Wykonawca Griffin Group S.A. Defence Sp. k.