AW149

32 śmigłowce AW149

Podpisanie umowy: 01 lipca 2022 roku
Wartość kontraktu: 8,25 mld zł brutto
Co zakupiono? 32 śmigłowce AW149 wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym
Termin realizacji: 2023-2029


Wykonawca: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.
32 śmigłowców AW149
Pakiet logistyczny (zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców)
Pakiet szkoleniowo-symulatorowy (kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego).