Prace B+R opracowanie bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego (BSP-U) Gladius-2

Podpisanie umowy: 6 września 2022 roku
Wartość kontraktu: 50 mln zł brutto
Co zakupiono? Prace B+R polegające na opracowaniu bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego (BSP-U) Gladius-2
Termin realizacji: 2022-2026


Wykonawca: WB Electronics S.A.