Integrator

2 Integratory taktyczne transmisji danych

Podpisanie umowy: 30 listopada 2020 roku
Wartość kontraktu: 4 mln zł brutto
Co zakupiono? 2 komplety integratorów taktycznych systemów transmisji danych
Termin realizacji: b.d.


Wykonawca: Konsorcjum Siltec z Pruszkowa (lider) i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL)

Tekst pochodzi z Magazynu Militarnego MILMAG.
Przeczytaj więcej na: https://www.milmag.pl/news/view?news_id=4885
Urządzenia umożliwiają konwersję poszczególnych protokołów na inne, tzn. dane otrzymane np. w protokole Link 11B mogą zostać przekonwertowane na Link 16 i wysłane do użytkowników sieci Link 16.