LUZES

7 lotniskowych urządzeń zasilania elektroenergetycznego

Podpisanie umowy: 10 listopada 2020 roku
Wartość kontraktu: 33,6 mln zł brutto – 27,3 mln zł netto
Co zakupiono? 7 lotniskowych urządzeń zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/D (+opcja 4 szt.), 1 lotniskowy dystrybutor tlenu LDT/N (na przyczepie), 1 lotniskowy gazyfikator tlenu LGT/N (na przyczepie) oraz 1 lotniskowa sprężarka powietrza LSP/N
Termin realizacji: b.d.


Wykonawca: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. (WCBKT S.A.)

LUZES V/D przeznaczony jest do zasilania systemów pokładowych statków powietrznych, uruchamiania ich silników i sprawdzania stanu technicznego wyposażenia pokładowego.