Jelcz 862

36 zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów z przyczepami

Podpisanie umowy: 8 maja 2020 roku
Wartość kontraktu: 77,5 mln zł brutto (+ opcja 21,5 mln zł)
Co zakupiono? 36 szt. zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów na samochodzie Jelcz 862 z systemem samozaładowczym Multilift MK IV i przyczepą do transportu kontenerów PK 2-24-t. (+10 jako opcja)
Termin realizacji: 2020-2021


Wykonawca zamówienia: Cargotec Poland Sp. z o.o.
Łączna wartość kontraktu: 99 mln zł brutto
W latach 2001-2018 od Cargotec Poland Sp. z o.o. na potrzeby Sił Zbrojnych RP zakupiono 201 szt. zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów. W 2019 roku zamówiono dodatkowe 47 szt. samochodów ciężarowych Jelcz 862 z systemami samozaładowczymi oraz przyczepami PK 2-24-t (w tym 20 szt. w opcji), za które zapłacono kwotę 94,97 mln zł brutto.