RRC 9211

192 komplety plecakowe radiostacji UKF

Podpisanie umowy: 14 lipca 2020 roku
Wartość kontraktu: 27,9 mln zł (+opcja 1,9 mln zł)
Co zakupiono? 192 komplety plecakowe radiostacji UKF (+5 kompletów w ramach opcji)
Termin realizacji: 30.06.2022

Wykonawcą zamówienia jest RADMOR S.A.
Przedmiot zamówienia: Komplety plecakowe radiostacji UKF typu RRC 9211 (radiostacje RRC 9210 z wymaganym przez Siły Zbrojne RP ukompletowaniem)
Wartość brutto zawartego kontraktu w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 27,9 mln zł, a wraz z opcją 29,8 mln zł