MayFly

6 zestawów Bezzałogowych Systemów Powietrznych „MayFly” klasy mikro

Podpisanie umowy: 24 września 2020 roku
Wartość kontraktu: 4,6 mln zł brutto
Co zakupiono? 6 zestawów dronów klasy mikro “MayFly” (każdy po 2 szt. + stacja kierowania)
Termin realizacji: 2021


Wykonawca zadania: Asseco Poland S.A.
Zestawy zostały zakupione na potrzeby Wojsk Specjalnych.
W skład każdego z sześciu zestawów wchodzą:
2 systemy zasadnicze,
2 systemy zapasowe,
1 zestaw stacji kierowania i kontroli.