Makiety min przeciwpancernych

Podpisanie umowy: 19 października 2020 roku
Wartość kontraktu: b.d.
Co zakupiono? Makiety min przeciwpancernych do ustawiania ręcznego MR-123/O oraz miny przeciwpancerne ćwiczebne do ustawiania ręcznego MR-123/C
Termin realizacji: 2020-2021


Wykonawca: Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.