KŁP

31 łaźnie polowe w kontenerze KŁP-60

Podpisanie umowy: 16 września 2020 roku
Wartość kontraktu: 53,7 mln zł brutto
Co zakupiono? 31 łaźnie polowe w kontenerze KŁP-60
Termin realizacji: 2021-2026