125mm

Przezbrojenie 16 tys. sztuk 125-mm amunicji podkalibrowej BM-15C

Podpisanie umowy: 7 października 2020 roku
Wartość kontraktu: 81,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Przezbrojenie ok. 16 tys. sztuk 125-mm amunicji podkalibrowej z nabojem BM-15C w celu adaptacji jej do celów ćwiczebnych (Amunicja ćwiczebna do T-72M1R i PT-91)
Termin realizacji: 2020-2023