Pociski 152, 122, 30, 23mm

3 umowy na zakup łącznie 193 tys. pocisków

Podpisanie umowy: 14 września 2020 roku
Wartość kontraktu: 222,1 mln zł brutto
Co zakupiono? 11 tys. pocisków 152mm RGM-2 dla armatohaubic DANA
8 tys. sztuk pocisków 122mm dla haubic Goździk
174 tys. pocisków 30mm i 23mm
Termin realizacji: 2020-2023

11 tys. pocisków 152mm dla armatohaubic DANA za 75,9 mln zł.

8 tys. sztuk pocisków 122mm dla haubic Goździk za 41,5 mln zł.

174 tys. pocisków 30mm i 23mm za 104,7 mln zł.

Wykonawcy zamówień: Mesko S.A. (lider), Nitro-Chem S.A., Gamrat Sp. z o.o.