Hełmy HP-05

50 000 hełmów kompozytowych HP-05 “high-cut”

Podpisanie umowy: 5 czerwca 2020 roku
Wartość kontraktu: 93,5 mln zł brutto
Co zakupiono? 50 000 hełmów kompozytowych HP-05 “high-cut”
Termin realizacji: 2020-2023