18 tys. MSBS GROT

18 305 karabinków GROT

Podpisanie umowy: 08 lipca 2020 roku
Wartość kontraktu: 177,2 mln zł brutto
Co zakupiono? 18 305 karabinków 5,56 mm MSBS GROT A2
Termin realizacji: do 2026

Wykonawcą zadania jest Fabryka Broni “ŁUCZNIK” – Radom Sp. z o.o.