Mudnury wz.93

438 285 mundurów wz. 93 Pantera

Podpisanie umowy: 13 maja 2020 roku
Wartość kontraktu: 224,6 mln zł brutto + opcja 24,1 mln zł brutto
Co zakupiono? 230 695 mundurów polowych oraz 207 590 mundurów letnich
Termin realizacji: 2020-2021


Parametry umowy:
230 695 mundurów polowych za kwotę 118 215 069 zł
+ opcję 26 000 kompletów na kwotę 13 323 188 zł
207 590 mundurów letnich za kwotę 106 375 374 zł
+ opcję 21 000 kompletów na kwotę 10 761 036 zł
Łączna wartość umowy z opcjami 248 674 667 zł

Wykonawcą zadania został PSO Maskpol S.A.