Plan wydatków obronnych Polski na 2020 r.

50,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,11 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

33,6 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem licząc od 2007 roku

155 500 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

448 402,77 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

321 523,53 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbieZałączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2020 r.