Plan wydatków obronnych Polski na 2015 r.

33,0 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju (+ 5,4 mld zł z tytułu programu F-16 z 18.04.2003 r.)

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

36,2 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

122 650 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

330 244,98 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

269 258,04 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie