RQ-21A Blackjack

1 zestaw dronów RQ-21A Blackjack

Podpisanie umowy: 29 września 2017 roku
Wartość kontraktu: 85,0 mln zł brutto (25 mln USD)
Co zakupiono? 1 zestaw bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) klasy taktycznej RQ-21A Blackjack
Termin realizacji: 2018


Wykonawca: Insitu Inc.